Entrega comanda de llibres 2012-13


RECORDEU QUE L'ENTREGA DE LA COMANDA DE LLIBRES SERÀ EL DIVENDRES 27 DE
JULIOL DE 10:00 A 13:30 I DE 15:00 A 18:00 AL GIMNÀS DE L'ESCOLA I QUE CALDRÀ
PRESENTAR EL JUSTIFICANT BANCARI DE PAGAMENT PER PODER RECOLLIR-LOS.