Fundació Jaume Bofill

Us convidem a visitar el web de la Fundació Jaume Bofill.

La Fundació Jaume Bofill és independent de les administracions públiques, dels partits polítics, de les confessions religioses i dels grups econòmics i socials constituïts. Aquesta independència no significa neutralitat davant les grans qüestions ideològiques, polítiques, socials i morals de la nostra societat i del planeta.


La Fundació Jaume Bofill s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la nostra societat i que impulsin realitzacions que contribueixin al seu millorament a través de la supressió de les desigualtats de tota mena existents entre les persones, entre els grups i entre els pobles i de l'extensió de l'educació i de la cultura en el sentit ampli a tots aquells que per les circumstàncies socials se'n troben més mancats.


Tasques:

-Contribuir a la millora de la qualitat i l'equitat del sistema educatiu...


-Promoure la funció educadora de les famílies...


-Impulsar la responsabilitat educativa dels agents socials, culturals, mediàtics i econòmics del país...


-Promoure la responsabilitat individual en la pròpia educació...