Consergeria: dues hores diàries de tasques de consergeria

Direcció de l'Escola ens ha informat del següent:
Des del dia 10 de gener, tenim l'Albert Figueres que ve unes hores al dia a fer tasques de consergeria.

Concretament dues hores diàries, de 3/4 de 9 a 3/4 d'11.
Està en període de proves, tant pel que fa a la continuïtat com a les funcions.

En tres mesos es farà una valoració.