Reciclatext: conveni renovat pels cursos 2016 al 2017

Adjuntem EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ: RECICLATEXT 2016-2017 (signat) entre l'Ajuntament i l'AMPA
per tal que els nens puguin gaudir del reciclatge dels llibres amb el conseqüent estalvi econòmic per a les famílies.