PAGAMENT QUOTA AMPA + RECICLATEXT PEL CURS 2016-2017

Benvolgudes famílies, 

La quota d’AMPA pel curs 2016-2017 serà de 30€ anuals per nen/a.

Caldrà fer-la efectiva  DURANT EL MES D’OCTUBRE 2016
(essent l’últim dia possible el 31 d’octubre) 
al número de compte de La Caixa 

ES50 2100 8190 14 2300035186

indicant:  

NOM NEN/A + curs que actualment està/n fent.    


Gràcies!!  

Per a més detalls sobre les novetats de la quota d' aquest
podeu consultar aquest enllaç i anar l'apartat QUOTA ANUAL