Subvenció del Consell Comarcal de La Selva pel menjador de l'escola (curs 2016-2017)L'estiu passat l’AMPA amb el vist- i-plau de la Direcció de l’Escola va presentar al Consell
Comarcal de la Selva
un projecte per tal d’aconseguir material divers per l’escola.

Des del Consell ens van atorgat una subvenció de 3.750,00 euros que va anar destinada a la compra de diferents materials (jocs, tallers i equip de so...) que han estat utilitzats durant l’hora de menjador i també en horari escolar quan els mestres ho han cregut convenient durant tot aquest curs.

Projecte menjador 2016-2017